פרס א.מ.ת

פרס א.מ.ת

ב- 2007 זכה סמי מיכאל בפרס היוקרתי א.מ.ת- פרס הנובל הישראלי.

 

הקריטריונים לזכייה בפרס מבוססים על הצטיינות והישגים מקצועיים או אקדמאים שיש בהם פריצת דרך בתחום העיסוק של הזוכה וכן תרומה מיוחדת לתרבות ולחברה הישראלית.

 

הנימוקים לזכייה:

"מיכאל הגדיר מחדש את החוויה הישראלית והרחיב את גבולותיה על ידי שצירף אליה מחוזות חברתיים שלא נכללו בה עד אז. ייצוגו האותנטי של קולו ה'אחר', והצבת המהגר, האישה והערבי במרכז היצירות, חוללו מהלך פלורליסטי רב השפעה בספרות העברית. יצירותיו של מיכאל מצטיינות ברקימת עלילה מרתקת ובונות מציאות ריאליסטית על גבול הפנטזיה שקשה להינתק מעוצמת המתרחש בה."

Image